Wat is Jong Goud?

 

Jong Goud is een project van MJD met als doelen:

  • Meer jongeren (12 tot en met 27 jaar) interesseren voor vrijwillige inzet
  • De stad Groningen laten zien hoe goed jongeren nu al bezig zijn
  • Organisaties helpen bij het werken met jonge vrijwilligers

Jong Goud organiseert samenwerking tussen jonge vrijwilligers en organisaties, bedrijven, scholen en burgers.

Jong Goud geeft daarin het goede voorbeeld door laagdrempelige activiteiten te organiseren waar al deze partijen aan mee kunnen doen.

De speerpunten in 2015 zijn:
1. Vrijwilligerswerk toegankelijk en aantrekkelijk maken voor jongeren

2. Samenwerking tussen jongeren en organisaties stimuleren en optimaliseren

3. Deskundigheidsbevordering

4. Ondersteuning jongerenparticipatie

5. Promotie en waardering van de inzet van jonge vrijwilligers

1689315_611151882313803_5369536591545154476_n